Raporty i sprawozdania

długopis leżący na kartce papieru

Raporty i sprawozdania finansowe są nieodzowną częścią większości firm. To one umożliwiają określenie faktycznej pozycji danego przedsiębiorstwa oraz dostarczają wiarygodnych informacji dotyczących zysków i strat, aktualnych zobowiązań, wartości udziałów. W ramach świadczonych usług finansowo-księgowych sporządzamy profesjonalne i rzetelne sprawozdania finansowe oraz raporty dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek, zarządów i wielu innych podmiotów.

W zależności od charakteru firmy oraz indywidualnych potrzeb Klienta tworzone przez nas analizy finansowe zawierają:

  • bilans zysków i strat,
  • zestawienie wyniku finansowego,
  • wartość udziałów własnych,
  • zestawienie zmian,
  • opisy zobowiązań oraz inwestycji – krótkoterminowych i długoterminowych,
  • analizę ekonomiczną firmy,
  • wykaz aktywów i pasywów,
  • inne, istotne informacje.

Analiza finansowa – dlaczego jest tak ważna?

Analiza finansowa to wiarygodne źródło informacji pozwalające na ocenę efektywności pracy przedsiębiorstwa. Jej celem jest nie tylko sprawdzenie, jak dobrze radzi sobie firma, ale również ocena racjonalności podejmowanych decyzji oraz ukazanie aktualnej sytuacji finansowej.

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie finansowej przedsiębiorca może podjąć działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania poszczególnych obszarów oraz podejmować świadome, przyszłościowe decyzje.

Raporty i sprawozdania realizujemy na indywidualne zlecenie naszych Klientów – zapewniając profesjonalne doradztwo księgowe i pomagając w wyborze nieszablonowych, skutecznych rozwiązań.