Księgi przychodów i rozchodów

wypełniana tabela

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, wykonując takie czynności, jak:

  • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – przychodów, zakupów oraz kosztów,
  • ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia,
  • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń na potrzeby podatku dochodowego,
  • rozliczenia z ZUS i US.

Nasi Klienci mogą również liczyć na profesjonalne wsparcie przy wyborze korzystnych, długofalowych decyzji oraz pomoc w optymalizacji podatkowej.

Kto i kiedy może prowadzić KPiR?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia KPiR zobowiązane są osoby prowadzące firmę w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, które obrały formę opodatkowania według skali podatkowej lub na zasadach liniowych.

Kolejnym kryterium, które uprawnia bądź też wyklucza możliwość prowadzenia ewidencji w formie KPiR, jest osiągany przychód. Korzystanie z księgi przychodów i rozchodów możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy przychód netto w roku obrotowym nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro.

Aby powierzyć nam kontrolę nad swoją KPiR, skontaktuj się z nami. Jeżeli jesteś na etapie zakładania działalności, pomożemy Ci w dopełnieniu formalności i założeniu dla Twojej firmy podatkowej księgi przychodów i rozchodów.